Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja: NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO in sicer:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja: NAMERO

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 2. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:   NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO  

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:   NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO  

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:   NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO  

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 4. točko 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 s spremembami) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, dne 11.12.2023 objavlja:   NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO   Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor),

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 4. točko 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 s spremembami) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, dne 17.11.2023 objavlja:   NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO   Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor),

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Read More »

Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:   NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO  

Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja z neposredno pogodbo Read More »

Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 –

Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj Read More »

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine