Začasne bivalne enote

Začasne bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju najnujnejših stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Objekt s 37 enotami, ki je v lasti JMSS Maribor se nahaja na lokaciji V Borovju 7, Maribor.

Lokacija

DSC

Dodelitev začasne bivalne enote

Upravičenci do dodelitve začasnih bivalnih enot so tisti upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, ki so v najtežjih materialnih in socialnih razmerah ter jih je zaradi ohranjanja družine in socialne vključenosti potrebno reševati izven javnih razpisov. Začasne bivalne enote se dodeljujejo za določen čas, praviloma za šest mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Direktor JMSS Maribor imenuje strokovno komisijo za preučitev utemeljenosti vlog za dodelitev začasne bivalne enote, katere člani so poleg predstavnika sklada tudi predstavnik Mestne občine Maribor, predstavnik Centra za socialno delo Maribor in predstavnik socialne mreže.

Strokovna komisija prouči utemeljenost vloge prosilca za dodelitev začasne bivalne enote v najem in v primeru upravičenosti predlaga direktorju, da se prosilcu odda začasna bivalna enota v najem.

Izračun najemnine

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) oziroma na podlagi predpisa, veljavnim v času najema začasne bivalne enote.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko na pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo pravico do subvencije neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Vloga

K izpolnjeni in podpisani Vlogi za dodelitev začasne bivalne enote je potrebno zraven prilog navedenih v vlogi, obvezno priložiti še mnenje pristojnega centra za socialno delo za dodelitev začasne bivalne enote, ki ga prosilec pridobi sam.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine