Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za naslednje nepremičnine v lasti JMSS Maribor:

  • stavba Vrbanska cesta 101, Kamnica in zemljišča s parc. št. 16/3 (na zemljišču je stanovanjsko – poslovna stavba Vrbanska cesta 101, Kamnica, ID znak stavbe 636-102), 16/12, 16/16 in 886/4, k.o. 636 Kamnica, v skupni izmeri 3.461 m2, po ocenjeni tržni vrednosti 401.000 €;
  • stanovanje Avtomobilska ulica 25, Maribor, del stavbe 1, stavba 5170, k.o. 680 Tezno, v izmeri 69,70 m2, po ocenjeni tržni vrednosti 96.000 €.

JMSS Maribor načrtuje menjavo nepremičnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Maribor. Menjava posameznih nepremičnin ni možna. Menjava se vrši na podlagi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2024.

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek menjave ustavi do sklenitve neposredne menjalne pogodbe.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine