Oddaja dela stanovanja v podnajem

Najemnik lahko po predhodnem soglasju JMSS Maribor odda stanovanje v podnajem, s sklenitvijo podnajemne pogodbe za določen čas in pod pogoji, ki jih določa zakon. Pri presoji upravičenosti do oddaje stanovanja v podnajem se upošteva površinski normativ, določen s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Vlogo za izdajo soglasja je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Vloga za izdajo soglasja za oddajo dela stanovanja v podnajem

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.si
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine