Opravljanje dejavnosti

Soglasje za opravljanje dovoljene dejavnosti se daje pod pogojem, da s tem soglašajo solastniki, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo s predmetno stanovanjsko enoto in pod pogojem, da opravljanje te dejavnosti ne bo motilo stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne bo povzročalo čezmerne obremenitve skupnih delov predmetne večstanovanjske stavbe. Vlogo za izdajo soglasja je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.si
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine