Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

in sicer:

– stanovanja številka 17, Engelsova ulica 42, Maribor, ID znak 660-3639-17, v izmeri 52,19 m2 ogrevane površine, s tržno najemnino v višini 380,00 EUR, in

– stanovanja številka 22, Tomšičeva ulica 40, Maribor, ID znak 657-423-22, v izmeri 58,29 m2 ogrevane površine, s tržno najemnino v višini 350,00 EUR,

Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja, za namen namestitve zdravnikov iz tujine.

Najemni pogodbi za zgoraj navedeni stanovanji bosta sklenjeni po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine