Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe

za oddajo v najem stanovanja številka 39, Preradovičeva ulica 17B, Maribor, ID znak 661-4451-39, v izmeri 55,03 m2 ogrevane površine, z najemnino v višini 534,00 EUR,

Republiki Sloveniji, Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, za določen čas do konca leta 2025, za namen namestitve beguncev v Republiki Sloveniji.

Najemna pogodba za zgoraj navedeno stanovanje bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine