Službena stanovanja

Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi izvedenega javnega razpisa, in sicer za določen čas in za čas trajanja delovnega razmerja oziroma delovanja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni oziroma delujejo v času pridobitve službenega stanovanja.

Službena stanovanja so namenjena:

  • priznanim strokovnjakom, pomembnim za občine – ustanoviteljice JMSS Maribor;
  • perspektivnim strokovnjakom, pomembnim za občine – ustanoviteljice JMSS Maribor;
  • znanstveno raziskovalnim delavcem, aktivnim na območju občin – ustanoviteljic JMSS Maribor; 
  • samostojnim kulturnim delavcem, ki ustvarjajo na območju občin – ustanoviteljic JMSS Maribor;
  • vrhunskim športnikom ali trenerjem oz. športnim delavcem, ki so pomembni za občine – ustanoviteljice JMSS Maribor;
  • delavcem, zaposlenim v upravi občin – ustanoviteljic JMSS Maribor ter zaposlenim v pravnih osebah, katerih ustanoviteljice so občine – ustanoviteljice JMSS Maribor;
  • pravnim osebam s sedežem na območju občin – ustanoviteljic JMSS Maribor, ki potrebujejo službeno stanovanje za svoje delovanje ali svoje sodelavce, ki izpolnjujejo splošni pogoj iz 7. člena pravilnika, kadar je njihovo delovanje v interesu občine – ustanoviteljice JMSS Maribor.

Oddajo se v najem s sklenitvijo ustrezne najemne pogodbe v skladu z določili veljavnega stanovanjskega zakona, s tržno najemnino, ob plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin.

Pravilnik o oddaji

Višina najemnine

Najemnina za službena stanovanja je določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. Tako določena najemnina velja za vsa službena stanovanja, ne glede na datum sklenitve najemne pogodbe.

Aktualni razpisi

»Trenutno ni aktualnega razpisa.«

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine