Subvencija najemnine

O upravičenosti do subvencije najemnine odloča center za socialno delo, kamor najemnik odda oz. pošlje izpolnjeno in podpisano Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Od zahtevanih prilog, navedenih na Vlogi pod točko VI.PRILOGE, lahko na JMSS Maribor najemnik pridobi kopijo veljavne najemne pogodbe in točkovalni zapisnik (v kolikor ima sklenjeno neprofitno najemno razmerje).

Pravica do subvencije najemnine je namenjena tistim, ki nimajo zadostnih sredstev za kritje stroškov najemnine ter izpolnjujejo dohodkovne in premoženjske pogoje. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju.

Subvencija najemnine se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 85 % neprofitne najemnine.

Za več informacij glede subvencije najemnine se obrnite na pristojni center za socialno delo.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine