Stanovanja za mlade

Namenska najemna stanovanja za mlade in mlade družine se oddajajo na podlagi javnega razpisa, v katerem so določeni pogoji za pridobitev. Stanovanja so namenjena polnoletnim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram ali Občine Starše, ki izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • so mladi – mladi posameznik ali mlada partnerja, pri čemer nobeden od partnerjev v letu razpisa ne dopolni 30 let; ali
  • so mlada družina – življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki (šteje tudi potrjena nosečnost), pri čemer nobeden od partnerjev v letu razpisa ne dopolni 35 let;
  • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja ali uporabe stanovanja v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Najemno razmerje se z izbranim prosilcem sklene za določen čas 5 let.

Višina najemnine

Vsa stanovanja se oddajajo neopremljena in za tržno najemnino. Tržna najemnina je določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Tržna najemnina se 1x letno v mesecu juniju usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, ob pogojih, da je od sklenitve najemne pogodbe minilo več kot leto dni, da se pri izračunu najemnine upošteva obstoječa najemnina, vključno z vsemi morebitnimi povišanji glede na rast življenjskih stroškov ter da se pri izračunu tržne najemnine ne upošteva negativni indeks rasti življenjskih potrebščin (vrednost 0).

Aktualni razpisi

»Trenutno ni aktualnega razpisa.«
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine