Posegi najemnikov v stanovanju

Za vse posege najemnikov v stanovanju/objektu je potrebno pridobiti prehodno soglasje JMSS Maribor bodisi za spreminjanje stanovanjskih prostorov ali vgradnjo opreme in naprav (npr. vgradnja klimatske naprave, montaža senčil, postavitev parkirnega stebrička, zasteklitev balkona zamenjava stavbnega pohištva, postavitev klopi ali igral,…) bodisi za opravljanje koristnih vlaganj oziroma izboljšav (npr. obnova kopalnice, obnova kuhinje, pregraditev prostora, postavitev drvarnice/nadstreška, ureditev vrta, sajenje dreves in grmovnic, tlakovanje poti,…). V kolikor gre za posege na objektu ali pripadajočem zemljišču objekta je potrebno poleg soglasja JMSS Maribor pridobiti tudi soglasje ostalih etažnih lastnikov stavb.

Najemnik mora pred posegom v stanovanje/objekt izpolniti Vlogo za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju/objektu ter priložiti zahtevane priloge navedene v vlogi. Na podlagi pisne vloge se najemniku poda stališče in pogoje glede želenega posega.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.si
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine