Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO

in sicer:

– stanovanja številka 111, Magdalenski trg 9, Maribor, ID znak 259-184-111, v izmeri 49,17 m2 ogrevane površine, s tržno najemnino v višini 338,00 EUR, in

– stanovanja številka 5, Turnerjeva ulica 18, Maribor, ID znak 658-1081-5, v izmeri 87,16 m2 ogrevane površine, s tržno najemnino v višini 500,00 EUR,

Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja, za namen namestitve zdravnikov iz tujine.

Najemni pogodbi za zgoraj navedeni stanovanji bosta sklenjeni po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine