Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

in sicer:

  • stanovanje številka 316, Cesta k Dravi 6, Sp. Duplek, ID znak 692-1076-31, v izmeri 53,6 m2, z najemnino v višini 300,00 EUR/mesec (ponovna sklenitev najemne pogodbe), za določen čas 7 mesecev (od 1.1.2024 do 30.7.2024).

Najemna pogodba za zgoraj navedeno stanovanje bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

 Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine