Neposredna pogodba

Nepremično premoženje se v skladu z veljavno zakonodajo lahko proda ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe, če:

  • se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši ali enaki 50 %,
  • se prodajajo solastniški deleži na zasedenih stanovanjih, ki jih zaseda solastnik,
  • je posamezna ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine nižja od 20.000 €,
  • je pridobitelj pravna oseba javnega prava,
  • gre za menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost z zamenjavo ne zmanjša in da razlika v vrednosti med zamenjanimi nepremičninami ni večja od 20 %, vendar največ 80.000 € – izjemoma lahko razlika med zamenjanimi nepremičninami preseže to vrednost pod pogojem, da je ta razlika v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti in se brezplačno prenese v last države ali samoupravne lokalne skupnosti; kot osnova za določitev vednosti se upošteva vrednost dražje nepremičnine.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani JMSS Maribor. Med objavo namere in nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe mora preteči najmanj 20 dni.

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine