Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 2. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe

za oddajo v najem skupnega prostora v kleti večstanovanjske stavbe Dogoška cesta 79C, v izmeri 4,42 m2, z mesečno najemnino v višini 10,00 EUR,

Veri FALEŠ, Dogoška cesta 79C, 2000 Maribor, za določen čas, do izraženega interesa ostalih stanovalcev po uporabi navedenega skupnega prostora, vendar največ za obdobje 5 let.

Najemna pogodba za zgoraj navedeni skupni prostor bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine