Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 4. točko 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 s spremembami) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, dne 11.12.2023 objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe

za oddajo v najem stanovanja številka 1, Avtomobilska ulica 25, Maribor, ID znak 680-5170-1, v izmeri 60,37 m2, z neprofitno najemnino, ki na dan 1.1.2024 znaša 273,17 EUR,

Kinološkemu društvu za reševalne pse – REPS Maribor, Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor, za določen čas od 1.1.2024 do 30.6.2024, kot nevladni organizaciji, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu.

Najemna pogodba za zgoraj navedeno stanovanje bo sklenjena ob pogoju, da Nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor ob seznanitvi oddaji ne bo nasprotoval, in po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

 Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine