Obročno odplačilo dolga

Najemnik lahko obročno odplača dolg iz naslova najemnin pod naslednjimi pogoji:

  • da dolg še ni v izvršbi;
  • da ni prejel opomina pred tožbo na odpoved najemne pogodbe;
  • ni v postopku tožbe na odpoved najemne pogodbe;
  • še nima sklenjenega obročnega odplačila.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.si
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine