Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 4. točko 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 s spremembami) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, dne 17.11.2023 objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe (podaljšanje najemne pogodbe)

za oddajo v najem nepremičnine  poslovni prostori s souporabo skupnih delov stavbe na naslovu Dvorakova ulica 5 v Mariboru, stavba št. 406, ID znak: stavba 659-406, ki leži na parc. št. 329, k.o. 659 Tabor, in sicer:

  • pritličje v izmeri 367,1 m2,
  • nadstropje stavbe v izmeri 351,9 m2,
  • nadstropje stavbe v izmeri 339,9 m2

z mesečno najemnino v višini 7.000,00 EUR,

Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas od 1.1.2024 do 31.8.2024, z možnostjo podaljšanja (odvisno od začetka gradnje večstanovanjske stavbe na Dvorakovi ulici 5, Maribor) in predčasne odpovedi (odvisno od dokončanja gradnje Zdravstvene postaje Magdalena).

Pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine