Razpis za direktorja

Novice

Razpis za direktorja

Komisija za razpis direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (JMSS Maribor) na podlagi 29. člena Statuta JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/02 in 3/11) in 18. člena Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/09 – UPB1, 25/09, 22/10, 3/11, 19/14, 23/20, 31/21 in 13/22) razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega medobčinskega […]

Razpis za direktorja Read More »

Obnašanje v primeru požara

Izogibajte se paniki in ostanite mirni! Če je v vašem stanovanju požar: O požaru takoj obvestite center za obveščanje na interventno številko 112. Požar poskusite pogasiti z razpoložljivimi gasilnimi sredstvi (gasilniki). Zaprite vrata med vami in virom ognja. Če požara ne morete pogasiti, zapustite stanovanje peš (ključ vzemite s seboj). V primeru požara nikoli ne

Obnašanje v primeru požara Read More »

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022

Lista A Mestna občina MariborObčina Hoče – SlivnicaObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina DuplekObčina Rače – FramObčina Starše Lista B: Mestna občina MariborObčina Hoče – SlivnicaObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Duplek

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022 Read More »

Obvestilo o spremembah višine najemnine

Obveščamo Vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 90 dne, 4. 6. 2021, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki spreminja  višino neprofitne najemnine za stanovanja v najemu. JMSS Maribor Vas kot najemnika neprofitnega stanovanja obvešča o spremembi neprofitne najemnine. Dodatkov oziroma aneksov k najemni pogodbi ne bo

Obvestilo o spremembah višine najemnine Read More »

Obvestilo najemnikom glede kurilnih naprav in njihove uporabe

1. VARNA UPORABA IN REDNO VZDRŽEVANJE KURILNIH NAPRAV JMSS Maribor obvešča vse najemnike stanovanj, da je v času kurilne sezone na prvem mestu varna uporaba kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, ter redno in pravilno vzdrževanje le-teh. V času kurilne sezone je prav tako ključno primerno ogrevanje stanovanja in naravno prezračevanje prostorov (podrobneje v Priporočilih za

Obvestilo najemnikom glede kurilnih naprav in njihove uporabe Read More »

Priporočila za preprečevanje nastajanja plesni oz. vlage v stanovanjih

1. SPLOŠNO O TEŽAVAH Z VLAGO Vse pogosteje se srečujemo s pojavom vlage in plesni v posameznih stanovanjskih enotah, še posebej v jesenskem in zimskem času. Kot lastnik si želimo, da bi bilo bivanje v stanovanju, ki vam je bilo dodeljeno, čim bolj kvalitetno. S tem namenom vam podajamo priporočila glede plesni in vlage ter

Priporočila za preprečevanje nastajanja plesni oz. vlage v stanovanjih Read More »

Faraonske mravlje

Kakšne so lastnosti faraonskih mravelj? Faraonske mravlje so 1.5 – 2.0 mm dolge, rumene ali svetlo rjave barve in imajo ozko telo. So izredno prilagodljive. Zanje je značilna mnogoženstvenost (več kraljic v koloniji). Hranijo se z različno hrano. Prenašajo bolezni, vznemirjajo ljudi, onesnažujejo hrano. Njihov življenjski prostor so raznorazni objekti kot npr. večstanovanjske stavbe, družinske

Faraonske mravlje Read More »

Priporočila najemnikom za znižanje porabe energije

Na podlagi sprejetih sklepov in priporočil Vlade za učinkovito rabo energije v stavbah javnega sektorja vas pozivamo k upoštevanju vsakdanjih ukrepov za varčevanje z energijo tudi v gospodinjstvih. V vaših domovih lahko z zamenjavo vedenjskih navad prispevate k energetski učinkovitosti in prihrankom energije ter tako zmanjšate stroške vedno dražjih energentov. V nadaljevanju vam podajamo nasvete

Priporočila najemnikom za znižanje porabe energije Read More »

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine