Obvestilo o spremembah višine najemnine

Obveščamo Vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 90 dne, 4. 6. 2021, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki spreminja  višino neprofitne najemnine za stanovanja v najemu. JMSS Maribor Vas kot najemnika neprofitnega stanovanja obvešča o spremembi neprofitne najemnine. Dodatkov oziroma aneksov k najemni pogodbi ne bo potrebno sklepati.Nova višina najemnine je kot posledica sprememb zakonsko določene vrednosti točke. Slednja bo od 1. 7. 2021 znašala 2,92 EUR. Glede na trenutno vrednost točke, ki znaša 2,63 EUR, se vrednost točke in s tem neprofitna najemnina poviša za okvirno 11 %. V nadaljevanju se bo vrednost točke skladno z zakonodajo ponovno uskladila in bo od 1. 4. 2022 znašala 3,21 EUR ter od 1.4.2023 3,5 EUR. Prav tako se bo višina neprofitne najemnine prvič uskladila z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije marca leta 2024.V letošnjem letu SZ-1E predvideva še spremembo višine neprofitne najemnine zaradi vpliva lokacije, ki se bo predvidoma pričela uporabljati s 1. 11. 2021. O spremembah Vas bomo obvestili, ko bo Vlada Republike Slovenije o tem izdala ustrezen predpis. SZ-1E predvideva tudi spremembe na področju subvencije neprofitne najemnine. Za dodatna pojasnila s področja subvencij neprofitne najemnine se obrnite na pristojni Center za socialno delo.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine