Obvestilo najemnikom glede kurilnih naprav in njihove uporabe

1. VARNA UPORABA IN REDNO VZDRŽEVANJE KURILNIH NAPRAV

JMSS Maribor obvešča vse najemnike stanovanj, da je v času kurilne sezone na prvem mestu varna uporaba kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, ter redno in pravilno vzdrževanje le-teh.
V času kurilne sezone je prav tako ključno primerno ogrevanje stanovanja in naravno prezračevanje prostorov (podrobneje v Priporočilih za preprečevanje nastajanja plesni oz. vlage v stanovanjih).

Redno in pravilno vzdrževanje kurilnih naprav preprečuje nevarnost zastrupitve z zelo nevarnim CO. Najemnik mora poskrbeti, da se redno izvaja pregledovanje, vzdrževanje in nadzorovanje kurilnih naprav kot so naprave na trda goriva ter plinske in oljne peči, kar lahko opravi samo pooblaščeni serviser. Za pregledovanje, čiščenje in nadzorovanje malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov je zaradi zagotavljanja varnosti pred požarom in varnosti ljudi na voljo tudi javna dimnikarska služba, ki prav tako svetuje glede uporabe in vzdrževanja kurilnih naprav ter odprave morebitnih napak in pomanjkljivosti.

Najemnik mora poskrbeti, da se s strani dimnikarske službe vsako leto opravi redni letni pregled in čiščenje dimnika v stanovanju.

2. PREPOVED SAMOVOLJNE VGRADNJE KURILNIH NAPRAV V STANOVANJIH

Stanovanja v večstanovanjski stavbi imajo zagotovljen primarni način ogrevanja, kjer se načeloma upošteva prvotno predviden način ogrevanja za celoten objekt.

JMSS Maribor na podlagi veljavne zakonodaje ter na podlagi navodil dimnikarske službe obvešča vse najemnike stanovanj, da je samovoljna vgradnja drugih virov ogrevanja (npr. peč na trdo gorivo,…) brez soglasja lastnika stanovanja strogo prepovedana. Prav tako se najemnik tudi ne sme sam priklapljati na dimovodne naprave, saj se morajo vsa dela izvesti s soglasjem lastnika stanovanja (JMSS Maribor), upravnika stanovanja, upravnika objekta in dimnikarske službe.
Dimnikarska služba ob tem izdaja tudi potrdila o prvem pregledu, ki jih morajo uporabniki pridobiti za novo vgrajene in rekonstruirane kurilne naprave. Namen takega pregleda je seveda zagotavljanje, da so kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave vgrajene v skladu s tehnično in projektno dokumentacijo ter da izpolnjujejo pogoje za varno uporabo.

S strani najemnika je prepovedana tudi odstranitev primarnega vira ogrevanja.

V kolikor najemnik brez zgoraj navedenih soglasij kurilno napravo vseeno vgradi, to dejanje predstavlja nevarnost za življenje in uničenje tuje lastnine, kot tudi nestrokovno izveden razvod oz. odvod dimnih plinov v stanovanju in dovod zraka v prostor. Skladno z veljavno zakonodajo to dejanje predstavlja krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine