Faraonske mravlje

Faraonske mravlje so 1.5 – 2.0 mm dolge, rumene ali svetlo rjave barve in imajo ozko telo. So izredno prilagodljive. Zanje je značilna mnogoženstvenost (več kraljic v koloniji). Hranijo se z različno hrano. Prenašajo bolezni, vznemirjajo ljudi, onesnažujejo hrano. Njihov življenjski prostor so raznorazni objekti kot npr. večstanovanjske stavbe, družinske hiše, bolnišnice, šole, restavracije,… Naklonjene so stalni toploti, vlažnim prostorom in bližini hrane. Najpogosteje jih najdemo v kuhinjah in kopalnicah.

Večina mravelj vstopi v vaše stanovanje, ker išče hrano. Privlačijo jih sladke in lepljive snovi, zato jih pogosto najdete v kuhinjskih elementih oz. v prostorih kjer je hrana. Pomembno je, da takoj počistite vso hrano in razlito tekočino ter hrano shranjujete v zaprtih prostorih, v nepredušnih posodah, kjer je to mogoče. Počistite vse drobtine hrane izpod kuhinjskih aparatov in drugih pripomočkov. Če imate hišnega ljubljenčka, pospravite njegovo hrano, ki je ne poje takoj. Prav tako morate preprečiti-blokirati vstop mravljam v vaš dom, tako da zaprete dostopne točke, kot so razpoke okoli vrat in okenskih okvirjev. Na mestih, kjer shranjujete odpadke, poskrbite, da so zabojniki tesno zaprti s pokrovom.

Za učinkovito zatiranje mravelj v vašem stanovanju vam bodo pomagali strokovni izvajalci dezinsekcije, ki se strokovno spoznajo na življenjske navade različnih mravelj in vam bodo nudili ciljno zatiranje le-teh. V primeru večstanovanjskih stavb, svetujemo, da se izvede tretiranje vseh stanovanj in skupnih prostorov v stavbi, saj so mravlje po vsej verjetnosti prisotne v celotni stavbi. Tretiranje mravelj je varno za stanovalce.

Mravlje so tudi prenašalci zdravju škodljivih organizmov. Bolezenske organizme prenašajo neposredno z ugrizom, posredno pa preko izločkov ali tako, da onesnažijo našo hrano ali vodo.

Ko mravlja odkrije vir hrane, pusti feromonsko sled. Ta kemična snov pomaga najti hrano preostalim mravljam.

Insekte – mravlje zatiramo s pomočjo profesionalnih insekticidnih sredstev za mravlje, ki vsebujejo atraktante in sredstva, ki preprečujejo nadaljnji razvoj ciklusa. Ob dotiku insekta z insekticidom, se le-ta absorbira v organizem insekta in blokira njegov živčni sistem ter prebavni trakt. Vabe se postavljajo na kritična mesta, običajno tam kjer se mravlje najpogosteje zadržujejo – predvsem na mestih kjer je toplo in vlažno. Postopek škropljenja se v stanovanjih ne izvaja, saj le-ta tvori aerosol, kateri se nekontrolirano širi po prostoru.

Dezinsekcija pomeni učinkovito uničevanje žuželk oz. insektov, ki lahko neposredno ali posredno škodujejo ljudem. Za uspešno zatiranje insektov moramo zatirati tako razvojne oblike (larve, jajčeca,…) kot tudi odrasle oblike insektov. Prav tako je potrebno, glede na razvojni cikel insekta, akcije tretiranja ponavljati v določenih časovnih presledkih, običajno na 2 – 4 tedne, saj le tako lahko zagotavljamo učinkovitost storitev.

Za uspešno zatiranje insektov moramo zatirati tako razvojne oblike (larve, jajčeca,…) kot tudi odrasle oblike insektov.
Pasivni način zatiranja insektov pomeni uporabo različnih insekticidnih vab in gelov, ki insekte privabijo iz mest, kjer se zadržujejo.

Število vab oz. kontaktnih točk se določi na podlagi ogleda objekta (stanovanj) in okolice ter identifikacije in determinacije insektov z določitvijo velikosti populacije. Vabe – snovi za zatiranje so v različnih agregatnih stanjih in se uporabljajo raznoliko, v primerih težjih infestacij. Le-to določi strokovni izvajalec storitev.

Po postavitvi vab:
  • Ne smemo uporabljati drugih insekticidov.
  • Ne smemo izpostavljati virov hrane mravljam.
  • Ne smemo se dotikati vab.
  • V bližini vab ne smemo čistiti s kemikalijami.
Fizični pregled in raziskava stopnje infestacije mravelj v objektu ter tretiranje – postavitev vab se izvede v 1 dnevu.

Rezultati raziskav kažejo, da se približno po 1 tednu po izvršeni dezinsekciji, aktivnost in število faraonskih mravelj poveča, nato pa stopnja infestacije prične padati in postane nična predvidoma po 10 tednih. Tretiranje mravelj je potrebno ponavljati v določenih časovnih presledkih, običajno med 2 – 4 tednih, odvisno od uporabljenega insekticida. Velika verjetnost je, da so mravlje razširjene po celotni stavbi, zato je učinkovito tretiranje potrebno izvesti v vseh stanovanjskih enotah ter skupnih delih stanovanjskega objekta. Pred pričetkom del je potrebno zagotoviti osnovno higieno v stanovanjih in pripadajočih prostorih ter kjer lahko, zagotoviti mehansko zaščito pred vstopom mravelj v objekt, šele nato sledi tretiranje mravelj s strani strokovnega izvajalca, ki kombinira uporabo kemičnih sredstev, ki delujejo tudi na razvojne oblike mravelj.

Da. Strokovni izvajalec bo o predvidenem terminu izvajanja dezinsekcije obvestil upravnika stavbe, le-ta pa bo o tem pravočasno obvestil stanovalce stavbe. Stanovalci morajo ob izvajanju dezinsekcije omogočiti strokovnemu izvajalcu vstop v stanovanje, da lahko nastavi vabe. Vse vabe morajo biti postavljene v istem dnevu.

Da, priporočljivo je zatiranje mravelj v celi stavbi. V skupnih prostorih oziroma skupnih delih objekta (hodniki, kleti, garaže, tehnični prostori,…) se dezinsekcija izvaja z nanosom insekticidov s postopki škropljenja ali razprševanja. Sredstvo ne ogroža ljudi in neciljnih živali, nima vonja, ne izhlapeva ali kako drugače vpliva na površine objekta ali stanovanja.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine