Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JMSS Maribor, prodajalec oziroma organizator spletne javne dražbe), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev […]

Javna dražba za prodajo nepremičnin Read More »

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 –

Javna dražba za prodajo nepremičnin Read More »

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 –

Javna dražba za prodajo nepremičnin Read More »

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadalj.: JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018, v nadalj.: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Javna dražba za prodajo nepremičnin Read More »

Javna dražba za prodajo nepremičnin

avni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020

Javna dražba za prodajo nepremičnin Read More »

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine