Javna dražba za prodajo nepremičnin

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadalj.: JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018, v nadalj.: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018, v nadalj.: Uredba) dne 17.05.2022 razpisujeta

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin, ki bo v četrtek, dne 09.06.2022 ob 10.00 uri

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalca Mestna občina Maribor in JMSS Maribor (v nadalj.: prodajalec), bosta izvedla prodajo nepremičnin iz spodnjega seznama. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so v lasti Mestne občine Maribor, JMSS Maribor in v solasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor (Mestna občina Maribor, Občina Hoče – Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek, Občina Rače – Fram in Občina Starše). Občine ustanoviteljice JMSS Maribor so pooblastile Mestno občino Maribor in JMSS Maribor za izvedbo prodaje.

Organizator javne dražbe je Mestna občina Maribor.

Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila v četrtek, dne 09.06.2022, ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine