Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Razpisi

Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020-UPB in 10/2021) objavlja RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH […]

Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem Read More »

Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (UPB, Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 in 10/2021) objavlja

Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam Read More »

Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020-UPB in 10/2021) objavlja RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH

Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem Read More »

Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (UPB, Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 in 10/2021) objavlja

Razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam Read More »

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB s spremembami), Zakona o uveljavljanju

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022 Read More »

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2020

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB s spremembami), Zakona o uveljavljanju

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2020 Read More »

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine