Prva stran test

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Seznami upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022

Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem – obvestilo o prostih stanovanjih

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine