Vloge in obrazci

ODDAJA NEPREMIČNIN

Prijava za najem oskrbovanega stanovanja v objektu Panonska ulica 49, Maribor

Vloga za dodelitev
začasne bivalne enote

ZA NAJEMNIKE

Aneks k najemni pogodbi – vpis uporabnika stanovanja
Aneks k najemni pogodbi – izbris uporabnika stanovanja

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti

Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti

Sklenitev najemne pogodbe po preselitvi najemnika

Soglasje za prepis najemne pogodbe na družinskega člana

Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika

Vloga za zamenjavo stanovanja

Vloga za izdajo soglasja za oddajo dela stanovanja v podnajem

Soglasje za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju / objektu

Prošnja za obročno odplačilo dolga

UPRAVLJANJE

Prijava števila ali sprememba števila uporabnikov posamezne enote

Vloga za izdajo e-računa za plačilo obratovalnih stroškov

Pooblastilo za direktno bremenitev – obratovalni stroški

DRUGO

Prošnja za razgovor pri direktorici JMSS Maribor
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine