Sprememba števila uporabnikov

Spremembo števila uporabnikov stanovanja je potrebno sporočiti najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe in skleniti aneks k najemni pogodbi (vpis ali izbris uporabnika stanovanja).

Kadar želi najemnik iz najemne pogodbe izbrisati uporabnika stanovanja je potrebno predložiti dokazila, ki potrjujejo nastalo spremembo, npr. Potrdilo upravne enote o začasnem prebivališču.

Načini oddaje izpolnjenega in podpisanega obrazca:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.siali upravnik@jmss-mb.si   
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine