Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, na podlagi 52. člena in 4. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) objavlja:

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA
Z NEPOSREDNO POGODBO

 

in sicer:

stanovanja številka 19, Preradovičeva ulica 17A, Maribor, ID znak 660-4451-19, v izmeri 86,86 m2, z najemnino v višini 730,00 EUR (ponovna sklenitev najemne pogodbe) in

– stanovanja številka 42, Preradovičeva ulica 17B, Maribor, ID znak 660-4451-42, v izmeri 84,63 m2, z najemnino v višini 800,00 EUR (nova sklenitev najemne pogodbe),

Republiki Sloveniji, Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, za določen čas do konca leta 2025, za namen namestitve beguncev v Republiki Sloveniji.

 Najemni pogodbi za zgoraj navedeni stanovanji bosta sklenjeni po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

 Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine