Namera o oddaji zemljišča v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 9.10.2023 objavlja:

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za oddajo v najem:

Zemljišča s parc. št. 1303/1, k.o. 658 Koroška vrata v skupni izmeri 996,00 m2, po tržni vrednosti  310,00 €/mesec.

Zemljišče se odda v najem za določen čas 18 mesecev, predvidoma od 1.11.2023.

Najem zemljišča v lasti JMSS Maribor se vrši na podlagi izkazanega interesa Mestnih nepremičnin d.o.o.

Najemna pogodba stopi v  veljavo po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek razpolaganja ustavi do sklenitve neposredne pogodbe.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine