Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022

Lista A Mestna občina MariborObčina Hoče – SlivnicaObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina DuplekObčina Rače – FramObčina Starše Lista B: Mestna občina MariborObčina Hoče – SlivnicaObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Duplek

Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.10.2022 Read More »