Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Prodajalec JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel prodajo naslednjega solastniškega deleža nepremičnine na naslovu Smetanova ulica 34, Maribor:

  • Solastniški delež v višini 10,50 % na skupnih prostorih v večstanovanjski stavbi Smetanova ulica 34, Maribor, in sicer na posameznem delu št. 44, v stavbi št. 176, k.o. 658 Koroška vrata, ID znak: del stavbe 658-176-44, ki predstavlja podstrešje v izmeri 48,20 m2, v vrednosti 20.000 € za celotno nepremičnino                                                                                                               
  • Solastniški delež v višini 10,17 % na skupnih prostorih v večstanovanjski stavbi Smetanova ulica 34, Maribor, in sicer na posameznem delu št. 45, v stavbi št. 176, k.o. 658 Koroška vrata, ki predstavlja del hodnika ID znak: del stavbe 658-176-45 v izmeri 2,24 m2, v vrednosti 1.000 € za celotno nepremičnino.

Prodaja solastniškega deleža JMSS Maribor se vrši na podlagi vloge etažnega lastnika stavbe.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve neposredne prodajne pogodbe.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine