Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 15.10.2020

 
Občina Starše
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
Edmira Krasnići
240