Seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2019.

Mestna občina Maribor
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
Franc
Brdnik
510
 

 

Občina Duplek
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
Boštjan
Potrč
440
2.
Petra
Roj
420
3.
Valtruda
Bacciavila Novak
380

Občina Rače - Fram
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
Rok
Cvetkovič
320
2.
Vesna
Leme
320

Občina Starše
Lista A
Zap.št.
Ime
Priimek
Točke
1.
Anže
Lenarčič
270