Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem – obvestilo o prostih stanovanjih

Na podlagi Razpisa za oddajo tržnih stanovanj v najem, objavljenega dne 6.5.2021, JMSS Maribor obvešča, da je na dan 1.7.2021 prosto naslednje stanovanje*:

Zap. št.

Naslov

Št. stanovanja

Površina (m2)

Št. sob

Najemnina (EUR)

Energetski razred

1.

Ulica heroja Tomšiča 3, Maribor

1

126,09

3

496,00

E

*Seznam prostih stanovanj se ažurira 1x mesečno, po opravljenem izboru.

Skladno z razpisnimi pogoji je rok za oddajo vloge do vključno dne 20.7.2021.

- POVEZAVA DO RAZPISA

- VLOGA