Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih ...

Spoštovane najemnice in najemniki! Obveščamo vas, da smo se na Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor vsled vojne v Ukrajini in vsem nam dobro znanih razmer v tej državi, ...

Obveščamo vas, da vstop v sprejemno pisarno JMSS Maribor na lokaciji Grajski trg 1, Maribor, ni več omejen. Za vse informacije smo prav tako dosegljivi na telefonski številki 02/250 63 10 ali ...

SPOROČILO ZA JAVNOST Spoštovani, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) vezano na prispevek o stanovanjih za mlade v Mariboru v oddaji Tednik, ki je ...