Seznam pridobiteljev neprofitnih stanovanj v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2016

Seznam pridobiteljev neprofitnih stanovanj v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 1.10.2016

Lista A:

Mestna občina Maribor - zaradi reševanja pritožb seznam pridobiteljev še ni znan.
Občina Duplek
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Rače - Fram
Občina Starše

Lista B:

Mestna občina Maribor
Občina Starše